Over De Volle Zon

De Volle Zon, is een praktijk die zich richt op de energetische kant van ons bestaan. De oprichter van praktijk De Volle Zon, is Mattijs Snoeij, geboren in 1977, en heeft zijn praktijk aan huis, in Purmerend, en geeft evenementen op locatie.

Bij een consult bij De Volle Zon, word u ontvangen in een gastvrije setting. Het contact is belangrijk, vind Mattijs. Een client die zich thuis voelt, is beter aan te voelen, waardoor de oorzaak van de situatie makkelijker naar voren komt, en de behandeling een beter resultaat heeft. 

Een bezoek aan de praktijk begint altijd met een voorgesprek, waarin aangevoeld word waar er werk te verrichten is, voordat er besloten word welke healing bij u van toepassing is. 

Lotuïsme

Bijna iedereen die zich in energetisch werk heeft verdiept, heeft wel eens gehoord van de Chakra’s. 
Dit zijn de energetische punten op het lichaam. Er zijn 7 hoofdchakra’s, en elke chakra heeft zijn eigen taak. 
Langs de chakra’s lopen de energiebanen van het energetische lichaam. Deze worden Meridianen genoemd. 
Via dit  energie verlopen de processen van de mens. Hierover kan u meer vinden in de bibliotheek van De Volle Zon.

Doorgaans word het energie netwerk van de mens blootgesteld aan allerlei vormen van stres, geweld, depressie, of andere vormen van negatieve energie. Een gezond mens zal echter niet vast gaan zitten in deze negativiteit, geeft er uiting aan, geeft het een plaats, en laat deze negativiteit weer los. 
Wanneer er echter iets gebeurd in het leven wat een persoon niet verwerken kan, dan kunnen er blokkades ontstaan in de chakra’s en de meridianen, welke veroorzaken dat de energie stroom van boven naar beneden of andersom word gestagneerd, en hierdoor kunnen uiteindelijk ook fysieke problemen uit ontstaan.  

De magnetiseur helpt met het weer laten doorstromen van de energie waar deze vast zit. Er word nieuwe energie toegevoegd waar te veel aan negativiteit zit. Door deze punten aan te voelen kan de oorzaak van de klacht beschreven worden, waaruit de ontbrekende stap van het loslaten in gang gezet kan worden. 

Sjamanisme

De definitie van een Sjamaan, is de zorgdrager van Moeder Aarde. 

Net als in het Lotuïsme, zijn in het Sjamanisme de Chakra’s ook bekend.  Deze energiepunten worden in deze stroming “De Clans” genoemd, en worden gekoppeld aan de karaktereigenschappen van diergroepen en planeten. 

Het Sjamanisme bied oplossingen voor elke tak van problematiek. Er word zowel op fysiek, als mentaal vlak gewerkt.  Het Sjamanisme bevat vele bijzondere technieken, welke door de eeuwen heen, ontwikkeld zijn, en van sjamaan op sjamaan zijn doorgegeven en uitgebreid. 
De healings die vanuit het Sjamanisme gedaan worden, zijn altijd verbonden aan de kracht van de 4 elementen, water aarde vuur en lucht. Dit zijn de 4 bestandsdelen waar wij als mens, maar ook de hele aarde uit bestaat.  Moeder aarde, Grootmoeder maan, en Vader zon zijn ook onderdeel van ons leven. Deze worden in de healings van de sjamaan ook betrokken in het energie werk. 

Via een van de vele tools die het sjamanisme te bieden heeft, zoals het lopen van een Medicijnwiel, het maken van Trancereis, of het verrichten van energetisch werk op een lichaam of een locatie, of het voorschrijven van kruiden, brengt de Sjamaan de energie van een individu weer in balans, waaruit de mogelijkheid ontstaat om een gezondheid in lichaam en geest te ontwikkelen.